Kolgjini Sale

Kolgjini Breeding 2024

Här är kullen född 2023.

Läs mer om årets auktion