Om Stall Kolgjini

"Magnus Sandgren lärde mig grund- och framförallt sandträningens hemlighet. Tommy Zackrisson lärde mig hur viktig kontinuiteten i traditionell träning är, och hos Göran Grahn lärde jag mig helt enkelt epitetet HÄST"

Lutfi Kolgjini

Lutfi Kolgjini AB har de senaste åren vuxit en hel del och i dag drivs verksamheten på fyra gårdar och på Jägersro. Den största delen av verksamheten är dock fortfarande förlagd till Vombs Nygård.

På gården Bellinga utanför Blentarp finns ett 40 tal hästar, mestadels tävlingshästar. På stuteriet utanför Veberöd drivs det nästan uteslutande avelsverksamhet och sommarparadiset vid öresundskusten i Gessie använder vi mest under den varma årstiden.

Stallet på Jägersro är också en stor del, mycket som mötesplats för hästägare under tävlingsdagar.

Vombs Nygård

Vombs Nygård har på 20 år utvecklats till att bli en av Europas mest kompletta träningsanläggningar för travhästar. Gården omfattar ca 190 ha, där största delen utgörs av beteshagar och paddocks. Det finns ungefär 130 boxar och ett antal stora hagar med utegångsstall. Träningsbanorna är många. Rundbana, rakbanor, sandbanor, skogslingor och backe. Lutfi Kolgjini har målmedvetet byggt upp anläggningen där stommen vid förvärvningen i mitten på 90-talet var mycket god. Gården har förändrats mycket under åren och det kommer säkert inte att stå stilla framöver då nya idéer och förutsättningar kommer... Att i princip hela markarealen är av sand har naturligtvis gjort förutsättningarna till de bästa för träning av häst.

Jägersro

En betydande träffpunkt för alla inblandande i stall Kolgjini är stallet på Jägersro. Därför har vi försökt göra förutsättningarna de bästa även här. Ett rymligt och trevligt utrymme har inretts med en stor balkong som vetter mot tävlingsbanan och Jägersros defileringsvolt. Här kan man träffas under tävlingsdagar för ett trevligt samkväm med en fika eller något läskande och verkligen känna pulsen och atmosfären under en hektisk tävlingsdag. Normalt är inga hästar stationerade i stallet på Jägersro men det är ändå aktiviteter här många dagar i veckan. Förutom tävlingsdagar och triodagar kommer hästar in från gården för finslipande jobb på Jägersros tävlingsbana.