Leasingtagare

 

• Att vara leasingtagare i någon av de här hästarna innebär att man leasar tävlingsrätten i hästen tillsammans med upp till nitton andra leasingtagare under hästens två-, tre-, och fyraåringssäsong. Leasingperioden löper ut den 30 december 2023. Samtliga hästar siktas mot start under tvååringssäsongen.

• Villkoren regleras i avtalet mellan Easy Kb och Lutfi Kolgjini AB, som du hittar här på sajten.

• Du tecknar dig för en eller flera andelar genom att sända in ett undertecknat köpanbud som finns på Easykb.se. Du hittar länk från respektive häst.

• När samtliga andelar av en häst är tecknade, träder leasingperioden i kraft.

• All administration sköts av Easy KB för förenklat hästägande.

• Alla insprungna pengar under leasingperioden tillfaller leasingtagarna.

• Hästarna kommer att tränas av Adrian Kolgjini och träningsavgift debiteras varje månad.

• Fast driftskostnad varje månad tills hästarna börjar starta och individuella kostnader tillkommer för varje häst.

• Alla förutsägbara kostnader ingår i träningsavgiften; allmän utrustning, skoning, strö, foder och tillskott, träning, resor vid träning, vaccination, tandraspning, avmaskning.

• Tillkommande kostnader är individuella per häst och kan inte förutses, exempelvis insatslopp, tävlingskostnader som anmälningsavgifter, resor, boxhyra, 15% tränarprovision. 

• Information om hur hästen mår och tränar utgår med jämna intervall till alla leasingtagare.